TOT EN IL·LUMINACIÓ

Una adequada il·luminació atorga caràcter a un espai sigui el que sigui, a banda de complir la finalitat que es busca, calidesa, afectivitat o funcionalitat en qualsevol dels aspectes o ambients on es pot intervenir.

Il·luminació és un dels aspectes més importants en lograr els objectius d’ambientació en qualsevol instal·lació.

DOMESTIC

Il·luminar va més enllà d’encendre llums

La calidesa de l’ambient, o trobar-nos cómodes en un espai son rsultat d’una bona selecció de llums instal·lats degudament segons necessitats.

COMERCIAL I PROFESSIONAL

Una bona il·luminació contribueix a rendibilitzar un negoci

L’il·luminació d’un establiment comercial és bàsic en l’èxit del negoci. Donar al client sensació d’estar cómode i prestar atenció al producte comercial s’aconsegueix amb una il·luminació específica i adequada a la funcionalitat del negoci.

Les necessitats d’il·luminació en un ambient professional són molt específiques, tan pel propi treball com per l’atenció al client, i cal adequar el sistema d’iL·luminació a aconseguir-ho.

EXTERIOR

Ens agrada jugar amb els llums i les ombres

Convertir una terrassa o un jardí en un espai màgic només es logra amb adequada il·luminació.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555